«

»

Acta commemorativa del Centenari dels Goigs a la Sacratissima Verge María de Lledó (1917 – 2017)

                   

AD PERPETUAM REI MEMORIA

En el nom del Pare + i del Fill + i de l’Esperit Sant +, Santa e Indivisa Trinitat, de Sant Cristòfol i Sant Blai, patrons de la Ciutat i de Madona Santa María del Lledó, Mare i Patrona de Castelló.

Hui diumenge, 30 d’abril de l’any del Senyor de dos mil desset, la Basílica de Santa Maria del Lledó de Castelló de la Plana i amb ella tot el poble católic de la Ciutat, commemora i celebra el Primer Centenari dels Goigs a la Sacratísima Verge Maria de Lledó.

Al 1916, el prior de Lledó mossén Manuel Pascual Pérez, va encarregar al jove don Lluis Revest Corzo la redacció d’uns nous Goigs en lloança de la Patrona de la Ciutat. El manuscrit va ser acabat i firmat a l’abril d’aquell any. La música va ser així mateix acabada i firmada al febrer de 1917, pel canonge, fill de Castelló mossén Vicent Ripollés Pérez.

Aquella primera compossició musical, posteriorment orquestrada,   va ser estrenada a la festa de Lledó d’aquell any de 1917.

En cumplir-se cent anys del estreno d’esta significativa obra religiosa, literaria i musical del patrimoni de la Ciutat, es celebra una Solemne Eucaristía, presidida pel Prior de Lledó mossén Josep Miquel Francés Camús i s’interpreten per primera vegada, íntegrament les onze estrofes dels Goigs, per altres tantes agrupacions musicals i corals de Castelló, baix la dirección de Carlos Pascual. També s’editen, en edició facsísimil, amb el suport de l’Excma Diputació Provincial, els manuscrits originals de la lletra i la música.

A les celebracions commemoratives hi ha present una ampla representació de totes les Corals de la Ciutat

I per a recordança de l’esdevenidor, signen la present acta

Mossén Josep Miquel Francés Camús,

prior del Lledó

Vicent Sales Mateu,

Vicepresident de l’Excma Diputació Provincial i

Diputat de Cultura

Milagro Revest,

Filla de don Luis Revest

Antonio José Gascó Sidro,

Cronista Oficial de la Ciutat.

Carlos Pascual,

Director de la Coral “Vicent Ripollés”

Juan José Porcar Martí,

Arxiver de la Reial Confraría de Lledó

María Martín,

Directora de la Coral “Veus de Lledó”, la coral de la Basílica,

en representació de totes les Corals de la ciutat present

Lloat siga Déu i Madona Sancta María del Lledó

Laus + Deo

(45) (41) (42) (43) (44)

Comparte el contenido de Basílica del LLedó en tus redes sociales
    Facebook
    Facebook